برشـکاری

وجود دستگاه های اره نواری با ظرفیت های مختلف به خصوص اره نواری با امکان برشکاری قطعات تا قطر 2.6 متر از دیگر توانایی های شرکت آذین فورج می باشد.